een EngelandFan Boete $ 36.000 voorGebruik maken van een laserHerinnering

Defans’activiteiten gedurende het Deense volkslieden deverlichting van vuurwerkveroorzaakt destadion naarworden chaotisch,nog devolgers heb eigenlijk geweestbestraft. Als de Engelsevolgeling isontdekt schuldig aan de UEFAin rekening brengen, despelers zullen zijnverboden vanwereldwijd competitie. De laser van Engelandtip washeeft gebruik gemaakt van doorsupporters bij de halve finale Euro 2020versus Denemarken op woensdag. Deinspectie zullen ook kijknaar binnen deverlichting vuurwerk door Engelandfans gedurende denationaal volkslied.De UEFAheeft momenteel beboet de England FootballOrganisatie$ 36.000 voor grootte laserbatterij devoorval met demilieuvriendelijk lasertip.Na dein rekening brengen kick, Engelandfans gebruikt een laser omspuwen op UEFAautoriteiten,Dat hebben opengesteld disciplinair Verwerken. Devolgers’activiteiten gedurende het Deense volksliednet zoals deverlichting van vuurwerkveroorzaakt dearena naaruiteindelijk worden chaotisch,Echter devolgers heb eigenlijk geweestbestraft. Als de Engelsevolgeling isgelegen schuldig aan de UEFAprima, degamers zal zeker zijnverboden vanInternationale competitie. De laser van Engelandtip wasgebruikt doorfans bij de halve finale Euro 2020versus Denemarken op woensdag. de UEFAzal zeker ook ontdekken deverlichting van vuurwerken”verstoring “gedurende denationaal volkslied van Engelandvolgers. Deonderzoek zullen ook kijkrecht in deverlichting vuurwerk door Engelandvolgers gedurende delandelijk volkslied.De UEFAheeft momenteel beboet de England FootballVereniging$ 36.000 voor deincident met demilieuvriendelijk lasertip.